درباره ما

  1. اطلاعات کلی و اهداف فصلنامه

  2. شناسنامه فصلنامه

  3. هیات تحریریه

  4. هیات مشاوران بین المللی

  5. حمایت کننده های مالی

  AWT IMAGE

  1. اطلاعات کلی و اهداف فصلنامه 

  فصلنامه ژنتیک در هزاره سوم مجله ای است علمی پژوهشی که از بهار سال 1382 بطور منظم تاکنون منتشر شده است. این فصلنامه از معدود مجلات کاملا" خصوصی در ایران است که هزینه انتشار آن به طور کامل توسط مرکز پاتولوژی و ژنتیک کریمی نژاد- نجم آبادی تأمین شده است.

  در هزاره‌ای که پیشرفتهای ژنتیک به طور روزانه کلیه شئون زندگی را تحت تاثیر خود قرار می‌دهد کمبودهای فراوانی در زمینه ژنتیک پزشکی در ایران وجود داشت. کمبود اطلاعات جامعه بویژه اغلب پزشکان و گروههای وابسته پزشکی در این زمینه، نیاز به ارائه مفاهیم ژنتیک به زبان ساده و کاربردی کردن علم ژنتیک در ایران، مسئولین مرکز را بر آن داشت تا اقدام به انتشار نشریه ای نمایند تا قسمتی از خلاء موجود را برطرف سازند.

  بر این اساس درخواست انتشار فصلنامه در تاریخ 8/12/1379 به اداره مطبوعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تقدیم شد. در تاریخ 14/7/81 مجوز انتشار ابلاغ گردید. با تجربه اهل فن ژنتیک و همکاری جوانان علاقمند به پژوهش اولین شماره نشریه با در نظر گرفتن اهداف زیر در اولین شماره بهار 1382 منتشر گردید:

  - آموزش همگانی و ادامه مبانی ژنتیک به زبان ساده و قابل فهم علاقمندان

  - ارائه دست آوردهای جدید و کاربرد آن در زندگی نوین

  - انعکاس توانمندی و امکانات کشور

  - ایجاد ارتباط نزدیک و مستمر بین پژوهندگان ایرانی و محققین ایرانی خارج از کشور

  - انعکاس و ارائه نتیجه تحقیقات و زحمات پژوهندگان جوان ایران

  - انتشار نتایج پایان نامه های پژوهشی

  - تشویق جوانان علاقمند به کارهای تحقیقاتی و کمک در انتشار نتایج آن

  - انتشار اخبار پیشرفتهایی که در جهان و کشور پدید می آید

  با توجه به اهداف فوق، هیات تحریریه قسمت اعظم مقالات هر شماره را به مقالات پژوهشی و مروری در زمینه های مختلف علم ژنتیک اختصاص داده است و همچنین برای آشنایی عملی خوانندگان با انواع سندرمهای ژنتیکی در هر شماره دو مورد را با شرح کامل و نشان دادن ناهنجاریهای ظاهری منتشر می‌نماید که یکی از آنها تحت عنوان« تشخیص شما چیست؟ » بصورت بیمار ناشناخته برای علاقمندان مطرح می‌شود. در کنار مباحث فوق معمولا" دو مورد از نتایج پژوهشهای ژنتیکی دست اول در کشورمان نیز بصورت مقالات پژوهشی ارائه می‌شوند.

    این فصلنامه برای نیل به یکی از اهداف خود شامل پیوند بین طب بالینی و علوم پایه ژنتیک از ابتدای سال پنجم همکاری خود را با انجمن نوروژنتیک ایران شروع کرده است و همکاری صمیمانه متخصصین نورولوژی و ژنتیک در طی چند سال اخیر منجر به انتشار منظم فصلنامه با چهار چوب یکسان شده است بطوریکه در حال حاضر از معدود مجلات علمی کشور است که در زمان مقرر و بدون تأخیر منتشر می‌گردد.

  در حال حاضر با فراهم بودن شرایط لازم درخواست اخذ امتیاز ISI از طرف مسئولین فصلنامه ارسال شده است.

 این مجله هم اکنون در پایگاه های IMEMR، Index Copernicus، CAB Abstracts، ISC، Magiran، Iranmedex و EBSCOhost نمایه میگردد و ثبت در سایر بانکهای اطلاعاتی در دست اقدام است.

  مقررات پذیرش مقاله در این فصلنامه منطبق بر دستور العمل بین المللی انتشار مقالات در نشریات پزشکی است.

  (Uniform requirement for manuscripts submitted to biomedical Journals: Writing and editing for biomedical pubilication)

  و هیأت تحریریه از دریافت کلیه مقالات شامل مقالات پژوهشی، مروری، و گزارش مورد، استقبال می نماید.

  بازگشت به بالای صفحه

  AWT IMAGE

  2. شناسنامه فصلنامه

  Print ISSN: 1728-6182

Online ISSN: 2382-9702

 مدیر مسؤول، صاحب امتیاز و سردبیر

 دکتر محمد حسن کریمی‌نژاد MD.

  استاد پاتولوژی و ژنتیک دانشگاه علوم پزشکی تهران و رییس انجمن نوروژنتیک ایران

  نشانی پستی: مرکز پاتولوژی و ژنتیک کریمی‌نژاد-نجم‌آبادی، ایران، تهران، شهرک قدس (غرب)، فاز 3، خیابان حسن سیف، کوچه چهارم، پلاک 1143؛ کد پستی: 1466713713؛ صندوق پستی: 154/ 14665

  تلفن تماس: 88076271، 88363955

  Email: mhkariminejad@yahoo.com

 مسؤول اجرایی

 لیدا حیدری

 آدرس پستی: مرکز پاتولوژی و ژنتیک کریمی‌نژاد-نجم‌آبادی، ایران، تهران، شهرک قدس (غرب)، فاز 3، خیابان حسن سیف، کوچه چهارم، پلاک 2؛ کد پستی: 1466713713؛ صندوق پستی: 154/ 14665

  تلفن: 88079723

  Email: genetics3m@yahoo.com

  تبلیغات

 زهرا قلمزن

  تلفن: 5-88363952 (داخلی 107)

 صفحه‌آرا

لیدا حیدری

 امور چاپ و نشر

 موسسه فرهنگی و هنری طرح خوب

  بازگشت به بالای صفحه

  AWT IMAGE

  3. هیأت تحریریه

  دکتر آل  بویه، مـردآویژ : متخصص بیمـاری   های کـودکان، همـاتولوژی، دانشیار دانشگاه علـوم پزشکـی شهـید بهشتی.

  دکتر امیدی، منصور : دکترای اصـلاح نبـاتات و بیوتکنولـوژی، استاد پردیس کشـاورزی و منـابع طبـیعی کـرج، دانشگاه تهران.

  دکتر برومند، بهروز : متخصص بیمـاری   های داخلی، نفرولـوژی، اسـتاد دانشگاه علـوم پزشکـی ایران.

  دکتر بزرگمهر، بیتا : متخصص بیمـاری   های کودکان.

  دکتر بهـرامی، منصور : متخصص بیمـاری   هـای کـودکان، دانشـیار دانشگاه علـوم پزشکی شهـید بهشتی.

  دکتر پورجعفری، حمید : دکـترای ژنتیک انسـانی، اسـتاد ژنتـیک انسانی دانشگاه علـوم پزشکی همـدان.

  دکتر تنکابنی، سید  حسن : متخصص مغز و اعصاب کودکان، استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی.

  دکتر جاوری، آرش : دکترای ژنتیک مولکولی، استادیار پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک.

  دکتر رزاقی  آذر، مریم : متخصص بیمـاری   های کودکان، استاد آندوکرینولوژی، دانشگاه علوم پزشکی ایران.

  دکتر رنجبر، علیرضا : استاد ایمونولوژی اطفال، بن، آلمان.

  دکتر روحانی، محمد : متخصص بیمـاری   های مغز و اعصاب، استادیار دانشگاه علوم پزشکی تهران.

  دکتر شفقتی، یوسف : متخصص بیمـاری   های کودکان، ژنتیک پزشکی، دانشیار دانشگاه علوم بهزیستی و توان‌بخشی.

  دکتر قادری  سهی، سیاوش : متخصص آسیب   شناسی بالینی و تشریحی.

  دکتر قائدی، کامران : دکترای ژنتیک سلولی و مولکولی، دانشیار گروه زیست شناسی دانشگاه اصفهان.

  دکتر کریمی  نژاد، آریانا : رئیس بخش ژنتیک بالینی، مرکز پاتولوژی و ژنتیک کریمی   نژاد ـ نجم آبادی.

  دکتر کریمی  نژاد، رکسانا : دکترای ژنتیک انسانی.

  دکتر کهریزی، کیمیا : متخصص بیمـاری   های کودکان، استاد دانشگاه علوم بهزیستی و توان‌بخشی.

  دکتر گچکار، لطیف : متخصص بیمـاری   های عفونی و گرمسیری، استاد گروه بیمـاری   های عفونی و گرمسیری، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی.

  دکتر نجم  آبادی، حسین : دکترای ژنتیک انسانی، استاد دانشگاه علوم بهزیستی و توان‌بخشی.

  دکتر نفیسی، شهریار : متخصص مغز و اعصاب، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران.

  دکتر هوشمند، مسعود : دکـترای ژنتیک پزشکـی مولکـولی، اسـتادیار پژوهشگاه ملـی مهندسی ژنتیک و فنـاوری زیستی.

  بازگشت به بالای صفحه

  AWT IMAGE

  4. حمایت‌کننده‌های مالی

  · مرکز پاتولوژی و ژنتیک کریمی‌نژاد- نجم‌آبادی

  · انجمن علمی نوروژنتیک ایران