برای نویسندگان

  ارسال مقالات

مجله ژنتیک در هزاره سوم پذیرای مقالات پژوهشی، مروری، گزارش مورد، نامه به سردبیر , ... شما به زبان فارسی می باشد. تمام مقالات باید دارای چکیده به زبان انگلیسی بوده و نویسندگان باید تعهد نمایند که این مقاله قبلا در مجله دیگری چاپ نشده، در مجله دیگری تحت داوری نبوده و یا تا اعلام نتیجه داوری از طرف مجله ژنتیک در هزاره سوم برای مجله دیگری ارسال نمی شود. برای دریافت فایل تعهدنامه اولیه اینجا را کلیک نمایید.

 نکته مهم:

حداقل یکی ار نویسندگان مقالات مروری باید دارای سمت دانشگاهی استادیار یا بالاتر باشد. هم چنین، نویسندگان می بایست قبلا حداقل دو مقاله پژوهشی مرتبط با مقاله مروری مورد نظر در مجلات معتبر چاپ نموده و در تنظیم مقاله مروری به آنها استناد نماید. 

 

  ارسال مقالات

مقالات باید به صورت آنلاین از طریق تارنمای مجله ارسال گردد. مقالات باید به صورت Double - Spaced با فونت B Mitra ضخامت 14 در نرم افزار 2007 Microsoft Word تایپ شود و صفحات شماره گذاری گردد. مقالات بدون شماره صفحه برای داوری فرستاده نخواهد شد و بلافاصله به نویسنده عودت داده می شود. لطفا توجه نمایید که رعایت نکردن هر کدام از موارد فوق، باعث کند شدن پروسه داوری و چاپ نهایی آن خواهد شد.

هر مقاله بایستی که دارای شمارش کلمات هم برای چکیده و هم مقاله اصلی باشد. این تعداد کلمات شامل رفرنس، جداول و توضیحات عکس ها نمی شود. اگر مقاله برای چاپ پذیرفته شود نویسنده مسئول بایستی یک فرم حق انحصار را امضا نماید. برای دریافت فرم حق انحصار اینجا را کلیک نمایید.

 

  اخلاق در پژوهش

در صورتی که مقاله هر گونه تماس با نمونه های انسانی را داشته باشد، نویسندگان می بایست در قسمت مواد و روش ها کسب اجازه از کمیته اخلاق دانشگاه یا هر مقام دیگر اجازه دهنده و همچنین ذکر اخذ رضایت که از نمونه ها جهت شرکت در مطالعه را ذکر نمایند. رعایت مواد معاهده هلسینکی از طرف نویسندگان الزامی می باشد.

 

  تضاد منافع

به عنوان جزیی از فرایند ارسال مقاله، نویسنده مسئول باید اعلام بنماید که آیا نویسندگان دارای تضاد منافع می باشند یا خیر. در صورتی که نویسنده مسئول به هر دلیلی نمی تواند عدم وجود تضاد منافع را از طرف کلیه نویسندگان اعلام نماید هر کدام از نویسندگان می بایست جداگانه فرم مربوط به تضاد منافع را پر کرده و برای مجله ارسال نمایند.

در صورتی که مقاله دارای تضاد منافع باشد، بایستی که این امر در قسمت تقدیر و تشکر ذکر گردد.

 

  مقالات

 مجله ژنتیک در هزاره سوم، مقالاتی را برای چاپ در نظر می گیرد که شامل حق انحصار نباشد، مقالاتی را که قبلا چاپ شده را کپی ننموده باشند و یا همزمان برای چاپ در مقاله دیگری فرستاده نشده باشند. در صورت مشاهده سرقت ادبی، مقاله سرقتی رد شده و مقالات جدیدی از نویسندگان پذیرش نخواهد شد، همچنین نامه نگاری لازم با عالی ترین مقام پژوهشی که نویسندگان با آن در ارتباط می باشند انجام خواهد شد. در صورتی که مقاله ای برای چاپ در مجله ژنتیک در هزاره سوم قبول شود، نویسنده مسئول بایستی که از طریق یک نامه کتبی حق انجصار آن را به مجله واگذار نماید. در این صورت نویسندگان قادر نخواهند بود مقالات خود را در جای دیگری چاپ نمایند.

شخصی که در مقاله به عنوان نویسنده مسئول شناخته می شود می بایست مقاله را ارسال نموده و از این به بعد تمام مکاتبات با این شخص انجام خواهد شد.

 

  شمارش کلمات

 چکیده نباید بیش از 300 کلمه باشد . نویسندگان بایستی که شمارش کلمات را هم برای چکیده و هم برای متن مشخص نمایند، مجله می تواند از نویسندگان تقاضا نماید که مقاله خود را کوتاه نماید.

  نحوه تنظیم مقاله

 برای آگاهی از نحوه صحیح تنظیم مقاله به آخرین شماره مجله رجوع نمایید. لطفا اگر سوال دیگری در مورد نحوه تنظیم مقاله دارید با دفتر مجله تماس بگیرید؛ همکاران ما در دفتر مجله شما را در این مورد راهنمایی خواهند نمود.

 

  پوش نامه (Cover Letter)

  برای مقاله خود یک پوش نامه شامل موارد زیر به هر دو زبان فارسی و انگلیسی تهیه نمایید:

 1-اسم و نوع مقاله ارسالی، 2- اسامی نویسندگان با سمت دانشگاهی دقیق آن ها و سهم هر کدام از نویسندگان در تنظیم مقاله، 3- اطلاعات مربوط به حمایت های مالی، 4- اسامی، سمت دانشگاهی و اطلاعات تماس سه داور پیشنهادی. هم چنین در پوش نامه باید ذکر شود که تمامی  نویسندگان مقاله را خوانده و با ارسال آن برای مجله موافق هستند.

سمت دانشگاهی بایستی تا آن جا که می تواند دقیق و شامل واحد محل فعالیت، بخش، دپارتمان، شاخه، دانشکده، دانشگاه، شهر و کشور باشد.

لطفا دقت نمایید اسامی نویسندگان و سمت دانشگاهی انها فقط در cover letter ذکر شود و از تکرار آن در مقاله اصلی اکیدا خودداری نمایید.

برای دریافت نمونه پوش نامه اینجا را کلیک نمایید.

 نکته مهم : نویسنده به کسی اطلاق می شود که معیارهای تنظیم شده توسط کمیته سردبیران بین المللی مقالات پزشکی (ICMJE) را دارا باشد.

صفحه اول مقاله یا (Cover Page) باید فقط شامل عنوان و عنوان مکرر در 50 حرف و فاصله به دو زبان فارسی و انگلیسی باشد.

در صورتی که در متن مقاله از کلمات اختصاری استفاده می شود اصل کلمه به فارسی یا انگلیسی در پانویس همان صفحه زیر نویس گردد. پانویس ها به صورت پیوسته شماره گذاری شود.

 به جای استفاده از واژگان انگلیسی در متن از واژه فارسی استفاده شده و اصل کلمه به زبان انگلیسی زیر نویس گردد. اگر کلمه انگلیسی دارای مخفف می باشد در متن بعد از معادل فارسی، مخفف درون پرانتز نوشته شود و از آن به بعد فقط از واژه مخفف شده در متن استفاده گردد.

 

  تقدیر و تشکر

 این قسمت بعد از متن اصلی و قبل از رفرنس ها قرار گیرد. این قسمت شامل به ترتیب: 1-تقدیر و تشکر و 2-اطلاعات در مورد تضاد منافع می باشد.

 

  چکیده مقاله

 به جز نامه به سردبیر و مقاله درباره مرور کتاب های چاپ شده تمامی مقالات بایستی که دارای یک چکیده باشند، چکیده بایستی که به تنهایی بازگوکننده متن به صورت بسیار خلاصه باشد و به صورت غیر ساختار یافته نوشته شود. در حداکثر 300 کلمه. برای تمام مقالات بایستی که لیست واژگان کلیدی به انگلیسی و فارسی در حداکثر 3 تا 8 کلمه بر طبق سیستم MeSH نوشته شود.

 

 

  سرتیترها

  سر تیترهای اصلی به کار برده شده در مقالات پژوهشی عبارتند از: مقدمه، مواد و روش ها، نتایج، بحث، تقدیر و تشکر، منابع، توضیحات جداول، و توضیحات شکل ها 

این تیترها بایستی به صورت جداگانه و با فونت درشت تر در سمت چپ صفحه نوشته شود و یک خط با سطر قبل و بعد تر فاصله داشته باشد. تیترهای درجه 2 بایستی که در سمت چپ نوشته شوند و زیر آن ها خط کشیده شود، تیترهای درجه 3 بایستی به صورت ایتالیک در اول جمله نوشته شود.

 

  کلمات اختصاری

در صورتی که در متن از کلمات اختصاری استفاده می شود، کلمه به صورت صحیح و کامل در پایین صفحه زیر نویس گردد. اگر مقاله به زبان فارسی نوشته شده است، معادل فارسی واژه و سپس خلاصه درون پرانتز در متن ذکر شده و اصل کلمه انگلیسی پانویس گردد.

 

  جداول

جدول ها بایستی که در نرم افزار Word تهیه شوند و به صورت عربی شماره گذاری شده و به ترتیبی که در داخل متن پدیدار می شوند، جداول بایستی که منسجم و گویا باشند. عنوان جداول نیز بایستی که گویای نوع مطالعه، محل مطالعه، زمان مطالعه و جمعیت مورد مطالعه در صورت نیاز باشد. برای کلیه جداول از عنوان جدول و برای کلیه شکل ها از عنوان شکل استفاده شود و از به کار بردن کلماتی مانند نمودار، گراف و ... خودداری شود.

جداول بایستی که در یک فایل Word جداگانه برای مقاله ارسال شوند و توضیحات آن ها در انتهای مقاله بعد از قسمت رفرنس ها قرار بگیرد.

  

  اشکال

 اشکال با فرمت TIFF و با رزولوشن حداقل dpi 300 در فایل جداگانه برای مقاله ارسال شده و توضیحات مربوط به آن ها پس از توضیحات مربوط به جداول در انتهای مقاله آورده شود.

 

  منابع

 منابع باید به ترتیبی که در متن به آن ها اشاره شده است در قسمت رفرنس ها شماره گذاری شوند. در متن شماره منابع ها از چپ به راست و از کوچک به بزرگ تنظیم شوندو بین اعداد از کاما (,) استفاده شود. بین کاما و عدد رفرنس فاصله نباشد. برای رفرنس نویسی از فرمت ونکوور استفاده شود در صورتی که تعداد نویسندگان تا 6 نفر می باشد اسامی همه نویسندگان ذکر گردد و در صورتی که از 6 نفر بیشتر می باشد پس از اسم نفر سوم از et al استفاده شود، در هنگام تنظیم رفرنس تمام جزئیات شامل اسم ژورنال، سال انتشار ژورنال، شماره مجله و شماره صفحات ذکر گردد.

 نگارش منابع لاتین باید طبق روش زیر باشد:

  

  Article, Up to Six Authors:
Song H, Zhang B, Watson MA, Humphrey PA, Lim H, Milbrandt J. Loss-of-Nkx3.1 Leads to Activation of Discrete Downstream Target Genes during Prostate Tumorigenesis. Oncogene 2009;28(37):3307-19.

Article (More Than Six Authors):
Scott LJ, Mohlke KL, Bonnycastle LL, et al.  A genome-wide association study of type 2 diabetes in Finns detects multiple susceptibility variants. Science 2007; 316(5829):1341-5.

Textbook (Personal author(s)):
Ringsven MK, Bond D. Gerontology and leadership skills for nurses. 2nd ed. Albany (NY): Delmar publisher; 1996.

Textbook (editors):
Taybi H, Lachman RS, Editores. Radiology of Syndromes, Metabolic Disorders, and Skeleton Dysplasias. California: Mosby; 1996.

Chapter in a book:
Philips SJ, Whisnant Jp. Hypertension and stroke. In: Laragh JH, Brenner BM, editors. Hypertension: pathophysiology, diagnosis and management. 2nd ed. NewYork: Ravan press; 1995.p.465-78.