اخبار نشریه
فصلنامه ژنتیک در هزاره سوم، اولین مجله اختصاصی ژنتیک دارای امتیاز علمی پژوهشی که  در 10سایت ملی و بین المللی نمایه میشود اکنون یازدهمین سال تولد خود را به پایان می برد. شماره چهارم (زمستان) سال یازدهم هم اکنون به صورت آنلاین در دسترس علاقمندان است.
لطفا مقالات خود را فقط از طریق وب سایت مجله ارسال نمایید.
شماره دبیرخانه: 02188079723